Kotvald Ferdinand *1898 - 1953
Narodil se ve Vyškově na Hané. Malíř v Praze. Studia doma i za hranicemi . První jeho souborná výstava v Topičově salonu v Praze roku 1938.