Lhoták Kamil *1912 - 1990
Byl malíř, grafik a ilustrátor. Byl jedním ze zakládajících členů Skupiny 42.