Skramlík Jan *1860 - 1936
Český portrétista a historicky orientovaný malíř. Svou uměleckou dráhu nastoupil v Praze, studoval na pražské akademii, poté se přesunul do Mnichova na 8 let k Lindenschmidtovi. Na čas přesídlil do Paříže, kde se seznámil s V. Brožíkem a když se Brožík vrátil jako profesor pražské akademie do vlasti, stal se Skramlík jeho žákem a v jeho ateliéru po léta maloval. Maloval podobizny, náboženské motivy a historické žánry, jimiž se proslavil. Později volil menší formáty obrazů a zůstával věrný historickým kostýmovým žánrům a portrétům.