Beneš Karel * 1881 - 1941
Narodil se 4. 3. 1881 v Hlinsku a zemřel tamtéž. Malíř a kreslíř, profesor reálného gymnázia v Náchodě. Byl žákem prof. E. K. Lišky, Maška, Preislera a Jakesche. Působil v Praze, Příbrami, Roudnici a od roku 1911 v Náchodě. Maluje a kreslí hlavně motivy starých stavení a malebné kouty českého venkova.