Bič František *1925 - 1992
Malíř, grafik a sochař v Brně. V letech 1941-1944 studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně u F. Myslivce, J. Lichtága.