Justich Rainhold *1885
Malíř, studoval na umělecko průmyslové škole v Praze, vstoupil v roce 1902 na pražskou akademii umění, zde studoval ve speciální škole prof. Hynaise . Tvoří zejména podobizny, akty a figurální náměty v moderním názoru na impresi pohybu i barvy.