Krátký Lubomír *1967
Narozen v Broumově, začínal v ateliéru ak.mal. Kamila Sopka v LŠU, kde získal základy malby a kresby. Dále následovala střední škola a po ní pětileté soukromé studium malířství. Námětový záběr tvorby je poměrně široký. Zabývá se moderní malbou a kubismem.