Kadrnožka Dimitrij 1923
Je malíř a grafik. Studoval na VŠUP a AVU obor scénografie. V roce 1947 uskutečnil studijní cestu do jižní Francie. Roky 1967 – 1974 strávil na Kubě, kam byl poslán Ministerstvem kultury, aby založil Národní školu výtvarného umění v Havaně. První čtyři roky působil na této škole jako profesor, posléze jako děkan. Je autorem cca 150 filmových plakátů.