Satra Augustin *1877 - 1909
Malíř krajinář, žák pražské akademie u prof. Mařáka a Ottenfelda. Jako malíř byl milovník moře, známý svými perokresbami.