Březina Václav *1862-1906
Malíř, žák malířské akademie v Praze, v r. 1887- 1891 žákem speciální krajinářské školy prof. Julia Mařáka s nímž spolupracoval na vnitřní obrazové výstavě Zemského muzea v Praze, dále Toman str. 110