Vacátko Ludvík *1873-1956
Akademický malíř profesor Ludvík Vacátko se narodil v Simmeringu u Vídně. Rodiče mu vybrali dráhu důstojníka. Ludvík Vacátko po absolvování vojenské školy působil jako profesor kreslení na pražské kadetní škole. Při zaměstnání si doplňoval vzdělání na Akademii výtvarných umění. Ve studiích pokračoval ještě v Paříži, Vídni a Mnichově.Po odchodu z armády se věnoval umění, byl vynikajícím znalcem anatomie zvířat, jeho obrazy zachycují nejvíce koně, zvěř a bitevní scény. Žák Vojtěcha Hynaise, Václava Brožíka, Josefa Václava Myslbeka na AVU v Praze (1895-1901).