Rittstein Michael *1949
Malíř, grafik a ilustrátor, studoval na SOŠV Václava Hollara v Praze (1964-1968) a u prof. A. Paderlíka na AVU v Praze (1968-1974). Patří k nejvýznamnějším představitelům expresivní figurální malby. V roce 1987 se stal spoluzakladatelem sdružení 12/15, s nímž poprvé vystavoval roku 1988. Věnuje se rovněž ilustraci a volné grafice.