Karas Karel *1892 - 1969
Narozen v Praze, studoval na uměleckoprůmyslové škole a na škole výtvarného umění na Ukrajině, navštěvoval soukromou školu prof. Kutmana a malíře R. Vejrycha.