Vaic Josef *1884 - 1961
Malíř a grafik. Studoval u profesora Neuhause v Amsterodamu, Israelse v Haagu a v Paříži. Zpočátku se věnoval malbě a kresbě, především Prahy, později se zaměřil na grafiku, téměř výlučně na lept.