Műller Félix Conrad *1897-1977
Německý exprsionistický malíř. V roce 1937 byla jeho díla spolu s mnoha dalšími vystavena na výstavě Entartete Kunst v Mnichově.