Černý Karel *1910 - 1960
Český malíř, kreslíř, grafik a ilustrátor. Studoval na Ukrajinské akademii v Praze a na AVU v Praze (1933–1936, prof. Jakub Obrovský). Byl členem SVU Mánes.