Srp František *1895 - 1943
Žák prof. Piknera na Akademie výtvarných umění a UMPRUM Praha u prof. Dítěte a Kysely. Krajinář, figuralista. Vystavuje od r.1931.