Dydek Ladislav *1919-2006
Malíř, grafik, studoval na Škole uměleckých řemesel v Brně. Maluje plošně, staromistrovsky komponovaná zátiší a portréty.