Čihák Milan *1964
Současný malíř. Výtvarné vzdělání nabyl pod vedením Dr. R. Preissové, žákyně Cyrila Boudy. Maluje českou krajinu, pražské památky a abstrakci.