Stejskal Ladislav *1910 - 1983
Narozen v Nymburku, český malíř a pedagog. V letech 1929 až 1936 studoval ČVUT (O. Blažíček) a UMPRUM (K. Špillar, A. Hofbauer). V roce 1936 složil aprobaci profesury kreslení. Byl středoškolským profesorem kreslení v Levicích a Praze a pedagogem učitelského ústavu ve Štubnianských Teplicích.