Bocker Jaroslav *1940
Studoval na VŠUP. Po čtyřech letech studia na VŠUP přestoupil na AVU. Bocker je znám především jako autor monumentálních, figurálních soch, v nichž navazuje na novoklasicizující tendence sochařství 20. století.