Klápště Jaroslav *1923 - 1999
Narozen v Záhoří u Železného Brodu, maturoval na gymnáziu, později studoval na Vysoké škole umělecko-průmyslové. Věnoval se především malbě a grafice.