Krčmářová Julie /Inka/ *1901
Narozena v Praze. Od roku 1917 studovala na soukromé krajinářské škole Aloise Kalvody a dále na figurální škole Rudolfa Vejricha. V krajinářské škole se seznámila s učitelem Aloisem Krčmářem, za kterého se v roce 1924, po skončení studií na Uměleckoprůmyslové škole u prof. V. H. Brunnera, provdala. Častým motivem byly pro ni zejména staré stromy, řeka Zdobnice a v posledních letech také květiny. Těžiště její tvorby bylo v užitném umění. Využívajíc staré techniky voskové batiky vytvářela textilní šátky se soudobým dekorem. V této tvorbě se opírala o věcné, i když stylizované motivy jako jsou listy, květy, ptáci i motivy geometrizující. V tomto oboru patřila k předním tvůrčím osobnostem udávajícím směr dalšího vývoje.