Fanta Jaroslav *1919
Byl český architekt, návrhář nábytku, malíř, autor mnoha publikací např. O svérázu krojovém a bytovém, věnoval se ochraně památek a byl významným mecenášem. Jeden z nejvýznamnějších představitelů české secesní architektury.