Monhartovß Kvýta *1938
malÝ°ka, kreslÝ°ka, ilustrßtorka.