Souček Karel *1915 - 1982
Narozen ve Střebši, zemřel Praze. Václav Souček patřil k nejlepším našim malířům-akvarelistům.