Pešek Lubomír   *1952     Pešek Lubomír *1952
Lubomír Pešek se narodil v Příbrami.Studoval v letech 1979 - 1985 v ateliéru akademického sochaře a malíře Ivana Lašáka. Jako člen S. V. U. Mánes založil uměleckou společnost ORBIS PICTUS EUROPA, která za podpory vlády ČR a EU uspořádala mnoho výstav českých výtvarných umělců v celé řadě států Evropy. Lubomír Pešek uspořádal padesát samostatných a dvacet společných výstav. Je zastoupen ve veřejných a soukromých sbírkách v ČR, Slovensku, Holandsku, Německu, Rakousku a Rusku.